Pratum
tempera żółtkowa na płótnie

50×50 cm / 19.5×19.5 in

sprzedany

Mroczkowski odpowiada na dwie odwieczne, uniwersalne ludzkie potrzeby: potrzebę ładu i potrzebę piękna. Odnajduje poezję w geometrii.