Horizon
płótno tempera żółtkowa
dyptyk A i B

70×400 cm / 27,5×157,5 in

Mroczkowski penetruje granicę pomiędzy figuracją a abstrakcją. Dla niego punktem wyjścia jest zawsze realny widok, ale transformuje go do graficznego modelu matematycznego.