Compositio V
tempera żółtkowa na płótnie

160×360 cm / 63×141,5 in

Ład w obrazach Mroczkowskiego bierze się z jego muzycznego postrzegania świata, dostrzegania harmonii i kompozycji tam, gdzie niewprawne oko widzi tylko przypadkowy pejzaż.